Al-Qur'an Surat ke-:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 


 Free website hosting

Buku Panduan Dasar
Materi_Tingkat_Lanjut
Aneka Situs
Qur'an Inggris
My Ebook
Catatan Dinar Dirham
Bandung Driver
Wisata Bahari
Lingai Resort
Muamalat Syariah
Hary Produk Batam
Jakarta Private Driver

Surat Al-Insyirah (lapang dada)


Baca Petunjuk
Ayat ke-:
1  2  3  4  5  6  7  8 
  Surat yang ke-: 94
  Banyak ayatnya: 8
  Semuanya turun di Mekah (Makkiyah)
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
 1. Bukankah Kami telah melapangkan dadamu?
 2. Dan Kami telah menurunkan bebanmu.
 3. Yang telah melentikkan punggungmu Beban yang telah melentikkan punggung, maksudnya kesusahan dan kesulitan yang diderita oleh Rasul dalam menjalankan tugas ke-Rasulan sudah dilenyapkan oleh Tuhan..
 4. Dan Kami angkat keharuman namamu?
 5. Sesudahnya di mana ada kesulitan di situ ada kelapangan.
 6. Sesungguhnya, disamping kesulitan, ada kelonggaran Keadaan nabi Muhammad saw. senantiasa mengalami kesulitan, baik sebelum ke Rasulan maupun sesudahnya. Namun beliau tetap tabah, tidak mundur agak setapakpun, dan tidak pula cita-cita beliau untuk menghancurkan kemusyrikan jadi patah karenanya. Pahala dari sisi Tuhan betul-betul beliau beli dengan pengorbanan yang tiada tara. Akhirnya beliau mendapat kemenangan. Tuhan telah mengangkat nama baik beliau baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula dengan para pengikut beliau. Tiada kemenangan tanpa perjuangan. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian..
 7. Karena itu, bila engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, garap pulalah urusan yang lain dengan tekun.
 8. Namun, kepada Tuhanmu sajalah hendaknya kamu mengharapkan pembalasan pahalanya.
Kesultanan Bintan
Kesultanan Bintan Darul Masyhur.

Shaykh Umar Vadillo
Catatan Shaykh Umar Vadillo
Penyimpangan Esoterik
Penyimpangan Esoterik dalam Islam
Klinik Thibbun Nabawi
Rintisan Website Klinik Thibbun Nabawi Kesultanan Bintan
Amal Madinah
Rintisan Website Amal MadinahDaftar Surat

 1. al-Fatihah (7)
  2. al-Baqarah (286)
  3. Ali Imran (200)
  4. an-Nisa' (176)
  5. al-Mai'dah (120)
  6. al-An'am (165)
  7. al-A'raf (206)
  8. al-Anfal (75)
  9. at-Taubah (129)
 10. Yunus (109)
 11. Hud (123)
 12. Yusuf (111)
 13. ar-Ra'd (43)
 14. Ibrahim (52)
 15. al-Hijr (99)
 16. an-Nahl (128)
 17. al-Isra' (111)
 18. al-Kahfi (110)
 19. Maryam (98)
 20. Thaha (135)
 21. al-Anbiya (112)
 22. al-Hajj (78)
 23. al-Mu'minun (118)
 24. an-Nur (64)
 25. al-Furqan (77)
 26. asy-Syu'ara (227)
 27. an-Naml (59)
 28. al-Qashash (88)
 29. al-'Ankabut (69)
 30. ar-Rum (60)
 31. Luqman (34)
 32. as-Sajdah (30)
 33. al-Ahzab (73)
 34. Saba' (54)
 35. Fathir (45)
 36. Yasin (83)
 37. as-Shaffat (182)
 38. Shad (88)
 39. az-Zumar (75)
 40. al-Mu'min (85)
 41. Fushshilat (54)
 42. as-Syura (53)
 43. az-Zukhruf (89)
 44. ad-Dukhan (59)
 45. al-Jatsiyah (37)
 46. al-Ahqaf (35)
 47. Muhammad (38)
 48. al-Fath (29)
 49. al-Hujurat (18)
 50. Qaf (45)
 51. adz-Dzariyat (60)
 52. ath-Thur (49)
 53. an-Najm (62)
 54. al-Qamar (55)
 55. ar-Rahman (78)
 56. al-Waqi'ah (96)
 57. al-Hadid (29)
 58. al-Mujadilah (22)
 59. al-Hasyr (24)
 60. al-Mumtahanah (13)
 61. ash-Shaff (14)
 62. al-Jumu'ah (11)
 63. al-Munafiqqun (11)
 64. at-Taghabun (18)
 65. ath-Thalaq (12)
 66. at-Tahrim (12)
 67. al-Mulk (30)
 68. al-Qalam (52)
 69. al-Haqqah (52)
 70. al-Ma'arij (44)
 71. Nuh (28)
 72. al-Jinn (28)
 73. al-Muzzammil (20)
 74. al-Muddatstsir (56)
 75. al-Qiyamah (40)
 76. al-Insan (31)
 77. al-Mursalat (50)
 78. an-Naba' (40)
 79. an-Nazi'at (46)
 80. 'Abasa (42)
 81. at-Takwir (29)
 82. al-Infithar (19)
 83. al-Muthaffifin (36)
 84. al-Insyiqaq (25)
 85. al-Buruj (22)
 86. ath-Thariq (17)
 87. al-A'la (19)
 88. al-Ghasyiyah (26)
 89. al-Fajr (30)
 90. al-Balad (20)
 91. asy-Syams (15)
 92. al-Lail (21)
 93. ad-Dhuha (11)
 94. al-Insyirah (8)
 95. at-Tin (8)
 96. al-'Alaq (19)
 97. al-Qadr (5)
 98. al-Bayyinah (8)
 99. al-Zalzalah (8)
 100. al-'Adiyat (11)
 101. al-Qari'ah (11)
 102. at-Takatsur (8)
 103. al-Ashr (3)
 104. al-Humazah (9)
 105. al-Fil (5)
 106. Quraisy (4)
 107. al-Ma'un (7)
 108. al-Kautsar (3)
 109. al-Kafirun (6)
 110. an-Nashr (3)
 111. al-Lahab (5)
 112. al-Ikhlash (4)
 113. al-Falaq (5)
 114. an-Nas (6)