Al-Qur'an Surat ke-:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 


 Free website hosting

Surat Al-Lail (malam)


Baca Petunjuk
Ayat ke-:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
  Surat yang ke-: 92
  Banyak ayatnya: 21
  Semuanya turun di Mekah (Makkiyah)
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
 1. Demi malam bila telah sunyi dipalut gelap.
 2. Demi siang bila cuaca terang benderang.
 3. Dan demi yang Menciptakan pria dan wanita.
 4. Sesungguhnya cara perjuanganmu berbeda azas dan tujuannya.
 5. Adapun orang yang memberikan sumbangan di jalan kebaikan dan bertakwa,
 6. dan mempercayai azas-pokok pada kebajikan yang akan berbalas dengan pahala.
 7. maka akan Kami berikan kepadanya "jalan pemikiran tepat" yang mudah digunakan Maksudnya, petunjuk sebagai jalan keluar dari kebiasaan cara berfikir yang salah dan usang..
 8. Adapun orang-orang yang kikir(1) dan merasa dirinya cukup kaya.
  1. Maksudnya, orang-orang yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan merasa tidak akan mendapatkan kesulitan apa-apa karena hartanya sudah banyak.
 9. serta mendustakan azas-pokok pada kebajikan yang akan berbalas dengan pahala,
 10. maka akan Kami berikan kepadanya "jalan pemikiran sempit" yang selalu terbentur pada kesulitan.
 11. Dan apa gunanya lagi kekayaan baginya, bila jalan pemikirannya sudah bangkrut.
 12. Sesungguhnya Kami telah memberinya petunjuk.
 13. Dan kepunyaan Kami-lah kehidupan dunia dan akhirat itu.
 14. Oleh karena itu Kami peringatkan kamu dengan api neraka yang menyala-nyala.
 15. Tiada yang memasukinya kecuali orang yang paling celaka.
 16. Yang mendustakan rasul dan berpaling dari syari'atnya.
 17. Namun orang yang bertakwa akan dijauhkan daripadanya.
 18. Yang membelanjakan harta di jalan Allah guna membersihkan dirinya.
 19. Dan ia tidak bermaksud untuk mendapatkan pembalasan dari seseorang dari nikmat yang pernah diberikannya kepada orang itu,
 20. Namun semata-mata karena mengharapkan kerelaan Tuhannya yang Maha Tinggi.
 21. Semoga Tuhan akan rela kepadanya Ayat 17 - 21 menurut riwayat diturunkan berkenaan dengan kedermawanan Abu Bakar menebus Bilal..
Wakaf Pasar Muamalah
Wakaf Jariah Berpahala Abadi.Daftar Surat

 1. al-Fatihah (7)
  2. al-Baqarah (286)
  3. Ali Imran (200)
  4. an-Nisa' (176)
  5. al-Mai'dah (120)
  6. al-An'am (165)
  7. al-A'raf (206)
  8. al-Anfal (75)
  9. at-Taubah (129)
 10. Yunus (109)
 11. Hud (123)
 12. Yusuf (111)
 13. ar-Ra'd (43)
 14. Ibrahim (52)
 15. al-Hijr (99)
 16. an-Nahl (128)
 17. al-Isra' (111)
 18. al-Kahfi (110)
 19. Maryam (98)
 20. Thaha (135)
 21. al-Anbiya (112)
 22. al-Hajj (78)
 23. al-Mu'minun (118)
 24. an-Nur (64)
 25. al-Furqan (77)
 26. asy-Syu'ara (227)
 27. an-Naml (59)
 28. al-Qashash (88)
 29. al-'Ankabut (69)
 30. ar-Rum (60)
 31. Luqman (34)
 32. as-Sajdah (30)
 33. al-Ahzab (73)
 34. Saba' (54)
 35. Fathir (45)
 36. Yasin (83)
 37. as-Shaffat (182)
 38. Shad (88)
 39. az-Zumar (75)
 40. al-Mu'min (85)
 41. Fushshilat (54)
 42. as-Syura (53)
 43. az-Zukhruf (89)
 44. ad-Dukhan (59)
 45. al-Jatsiyah (37)
 46. al-Ahqaf (35)
 47. Muhammad (38)
 48. al-Fath (29)
 49. al-Hujurat (18)
 50. Qaf (45)
 51. adz-Dzariyat (60)
 52. ath-Thur (49)
 53. an-Najm (62)
 54. al-Qamar (55)
 55. ar-Rahman (78)
 56. al-Waqi'ah (96)
 57. al-Hadid (29)
 58. al-Mujadilah (22)
 59. al-Hasyr (24)
 60. al-Mumtahanah (13)
 61. ash-Shaff (14)
 62. al-Jumu'ah (11)
 63. al-Munafiqqun (11)
 64. at-Taghabun (18)
 65. ath-Thalaq (12)
 66. at-Tahrim (12)
 67. al-Mulk (30)
 68. al-Qalam (52)
 69. al-Haqqah (52)
 70. al-Ma'arij (44)
 71. Nuh (28)
 72. al-Jinn (28)
 73. al-Muzzammil (20)
 74. al-Muddatstsir (56)
 75. al-Qiyamah (40)
 76. al-Insan (31)
 77. al-Mursalat (50)
 78. an-Naba' (40)
 79. an-Nazi'at (46)
 80. 'Abasa (42)
 81. at-Takwir (29)
 82. al-Infithar (19)
 83. al-Muthaffifin (36)
 84. al-Insyiqaq (25)
 85. al-Buruj (22)
 86. ath-Thariq (17)
 87. al-A'la (19)
 88. al-Ghasyiyah (26)
 89. al-Fajr (30)
 90. al-Balad (20)
 91. asy-Syams (15)
 92. al-Lail (21)
 93. ad-Dhuha (11)
 94. al-Insyirah (8)
 95. at-Tin (8)
 96. al-'Alaq (19)
 97. al-Qadr (5)
 98. al-Bayyinah (8)
 99. al-Zalzalah (8)
 100. al-'Adiyat (11)
 101. al-Qari'ah (11)
 102. at-Takatsur (8)
 103. al-Ashr (3)
 104. al-Humazah (9)
 105. al-Fil (5)
 106. Quraisy (4)
 107. al-Ma'un (7)
 108. al-Kautsar (3)
 109. al-Kafirun (6)
 110. an-Nashr (3)
 111. al-Lahab (5)
 112. al-Ikhlash (4)
 113. al-Falaq (5)
 114. an-Nas (6)