Al-Qur'an Surat ke-:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 


 Free website hosting

Buku Panduan Dasar
Materi_Tingkat_Lanjut
Aneka Situs
Qur'an Inggris
My Ebook
Catatan Dinar Dirham
Bandung Driver
Wisata Bahari
Lingai Resort
Muamalat Syariah
Hary Produk Batam
Jakarta Private Driver

Surat Asy-Syams (matahari)


Baca Petunjuk
Ayat ke-:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
  Surat yang ke-: 91
  Banyak ayatnya: 15
  Semuanya turun di Mekah (Makkiyah)
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
  TUHAN MEMPERKENALKAN DUA HAL: BAIK DAN BURUK
 1. Demi matahari dan sinarnya.
 2. Demi bulan bila mengiringinya Turut memantulkan sinar dari matahari itu..
 3. Demi siang bila mencerah cuacanya.
 4. Demi malam bila kegelapan telah menyelubunginya.
 5. Demi langit dan yang Membinanya.
 6. Demi bumi dan yang Menghamparkannya.
 7. Dan demi jiwa dan yang Menyempurnakannya.
 8. Lalu Tuhan memperkenalkan kepada setiap jiwa, keburukan dan kebaikannya.
 9. Sungguh beruntunglah orang yang dapat mensucikan jiwa itu,
 10. dan merugilah orang yang mengotorkannya.
 11. Seperti halnya Tsamud yang telah mendustakan rasulnya karena meningkat kedurhakaannya.
 12. Ketika ORANG-GALAK-nya bangkit hendak melukai unta,
 13. lalu rasulullah Salih menegur mereka: "Biarkanlah unta Allah itu minum pada hari gilirannya!".
 14. Tetapi mereka membantahnya, lalu unta itu disembelihnya Yang menyembelih ialah yang paling galak itu. Oleh karena orang banyak menyatakan persetujuannya, maka semuanya dianggap bersekutu. Lalu mereka dimusnahkan semuanya, besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan tanpa kecuali. Mereka berjiwa kotor. Oleh karena itu Tuhan menimpakan azab-Nya kepada mereka semua tanpa pilih bulu, disebabkan dosa mereka.
 15. Dan Tuhan tidak menaruh cemas akan akibatnya.
Kesultanan Bintan
Kesultanan Bintan Darul Masyhur.

Shaykh Umar Vadillo
Catatan Shaykh Umar Vadillo
Penyimpangan Esoterik
Penyimpangan Esoterik dalam Islam
Klinik Thibbun Nabawi
Rintisan Website Klinik Thibbun Nabawi Kesultanan Bintan
Amal Madinah
Rintisan Website Amal MadinahDaftar Surat

 1. al-Fatihah (7)
  2. al-Baqarah (286)
  3. Ali Imran (200)
  4. an-Nisa' (176)
  5. al-Mai'dah (120)
  6. al-An'am (165)
  7. al-A'raf (206)
  8. al-Anfal (75)
  9. at-Taubah (129)
 10. Yunus (109)
 11. Hud (123)
 12. Yusuf (111)
 13. ar-Ra'd (43)
 14. Ibrahim (52)
 15. al-Hijr (99)
 16. an-Nahl (128)
 17. al-Isra' (111)
 18. al-Kahfi (110)
 19. Maryam (98)
 20. Thaha (135)
 21. al-Anbiya (112)
 22. al-Hajj (78)
 23. al-Mu'minun (118)
 24. an-Nur (64)
 25. al-Furqan (77)
 26. asy-Syu'ara (227)
 27. an-Naml (59)
 28. al-Qashash (88)
 29. al-'Ankabut (69)
 30. ar-Rum (60)
 31. Luqman (34)
 32. as-Sajdah (30)
 33. al-Ahzab (73)
 34. Saba' (54)
 35. Fathir (45)
 36. Yasin (83)
 37. as-Shaffat (182)
 38. Shad (88)
 39. az-Zumar (75)
 40. al-Mu'min (85)
 41. Fushshilat (54)
 42. as-Syura (53)
 43. az-Zukhruf (89)
 44. ad-Dukhan (59)
 45. al-Jatsiyah (37)
 46. al-Ahqaf (35)
 47. Muhammad (38)
 48. al-Fath (29)
 49. al-Hujurat (18)
 50. Qaf (45)
 51. adz-Dzariyat (60)
 52. ath-Thur (49)
 53. an-Najm (62)
 54. al-Qamar (55)
 55. ar-Rahman (78)
 56. al-Waqi'ah (96)
 57. al-Hadid (29)
 58. al-Mujadilah (22)
 59. al-Hasyr (24)
 60. al-Mumtahanah (13)
 61. ash-Shaff (14)
 62. al-Jumu'ah (11)
 63. al-Munafiqqun (11)
 64. at-Taghabun (18)
 65. ath-Thalaq (12)
 66. at-Tahrim (12)
 67. al-Mulk (30)
 68. al-Qalam (52)
 69. al-Haqqah (52)
 70. al-Ma'arij (44)
 71. Nuh (28)
 72. al-Jinn (28)
 73. al-Muzzammil (20)
 74. al-Muddatstsir (56)
 75. al-Qiyamah (40)
 76. al-Insan (31)
 77. al-Mursalat (50)
 78. an-Naba' (40)
 79. an-Nazi'at (46)
 80. 'Abasa (42)
 81. at-Takwir (29)
 82. al-Infithar (19)
 83. al-Muthaffifin (36)
 84. al-Insyiqaq (25)
 85. al-Buruj (22)
 86. ath-Thariq (17)
 87. al-A'la (19)
 88. al-Ghasyiyah (26)
 89. al-Fajr (30)
 90. al-Balad (20)
 91. asy-Syams (15)
 92. al-Lail (21)
 93. ad-Dhuha (11)
 94. al-Insyirah (8)
 95. at-Tin (8)
 96. al-'Alaq (19)
 97. al-Qadr (5)
 98. al-Bayyinah (8)
 99. al-Zalzalah (8)
 100. al-'Adiyat (11)
 101. al-Qari'ah (11)
 102. at-Takatsur (8)
 103. al-Ashr (3)
 104. al-Humazah (9)
 105. al-Fil (5)
 106. Quraisy (4)
 107. al-Ma'un (7)
 108. al-Kautsar (3)
 109. al-Kafirun (6)
 110. an-Nashr (3)
 111. al-Lahab (5)
 112. al-Ikhlash (4)
 113. al-Falaq (5)
 114. an-Nas (6)