Al-Qur'an Surat ke-:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 


 Free website hosting

Bandung Driver
Wisata Bahari
Hary Produk Batam
Warung Apel
Bandung Driver Blog

Selaras dalam bentuk APK Android

SELARAS
PENYIMPANGAN ESOTERIK
MUAMALAT SYARIAH
FATWA PERBANKAN

Surat Nuh (Nabi Nuh)


Baca Petunjuk
Ayat ke-:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
  Surat yang ke-: 71
  Banyak ayatnya: 28
  Semuanya turun di Mekah (Makkiyah)
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
  KISAH NABI NUH a.s. DAN KAUMNYA
 1. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan iringan perintah, yaitu: "Peringatkanlah kaummu sebelum datang kepadanya siksaan yang sangat pedih".
 2. Nuh berkata: "Hai kaumku! Sesungguhnya aku ini, adalah pemberi peringatan yang nyata kepadamu".
 3. TIGA POKOK UTAMA PERINGATAN NABI NUH a.s.
 4. Hendaklah kamu menyembah Allah (1)1, 2, dan 3 Itulah tiga pokok peringatan Nuh., bertakwalah kepadaNya (2) dan taatlah kepadaku (3).
 5. Jika kamu penuhi yang demikian, niscaya Tuhan mengampuni dosamu dan memanjangkan usiamu sampai batas waktu yang ditentukan. Sesungguhnya jika "batas waktu" yang dijanjikan Allah itu telah datang, tidak dapat ditangguhkan. Itupun kalau kamu mengetahui.
 6. KAUM NUH MENGINGKARI PERINGATANNYA
 7. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, aku telah menyeru kaumku siang dan malam".
 8. Tetapi seruanku itu hanyalah menyebabkan mereka tambah lari.
 9. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada keimanan supaya Engkau mengampuninya, ditutupnya telinganya dengan anak jarinya, dan menutup mukanya dengan bajunya, mereka tetap ingkar dan berlagak sombong sejadi-jadinya.
 10. Lalu aku menyeru mereka lagi secara terang-terangan.
 11. Kemudian aku menyeru mereka lagi secara terang-terangan dan diam-diam.
 12. Aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia, adalah Maha Pengampun.
 13. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu terus-menerus,
 14. serta memperbanyak harta-benda dan anak cucumu. Dan dijadikanNya kebun-kebun dan aliran sungai-sungai untuk kesuburan tanamanmu.
 15. Mengapa kamu tidak percaya kepada kebesaran Allah,
 16. padahal Dia telah menciptakanmu dalam beberapa tingkat kejadian? Lihat 23:12,13,dan14..
 17. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh lapis langit bertingkat sama?
 18. Dan menjadikan bulan di kawasan itu bersinar terang, dan matahari bagai pelita sumber cahaya?
 19. ASAL TANAH PULANG KE TANAH
 20. Dan Allah telah menumbuhkan nenek moyangmu dari tanah(1) lalu memperkembangbiakkan kamu bagai tanaman juga.
  1. Dapat juga diartikan sebagai berikut: Tuhan menumbuhkan manusia dari air mani yang terjadi dari makanan. Sementara makanan itu sendiri timbul dari tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu hidup dari tanah. Jadi asal manusia dari tanah jua. Lihat juga 3:59.
 21. lalu Dia mengembalikanmu ke dalam tanah, untuk kemudian mengeluarkanmu dari sana pada hari kiamat sebenar-benarnya.
 22. Dan Allah menjadikan bumi untukmu bagai hamparan,
 23. supaya kamu dapat menempatinya dan menempuh jalan-jalannya yang bersimpang siur.
 24. Berkata Nuh: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan mengikuti orang-orang di mana penyalah gunaan harta-benda dan godaan anak-anak tidak menguntungkannya, hanya menimbulkan kerugian belaka.
 25. Dan mereka melakukan penyelewengan yang amat besar.
 26. Lalu mereka berkata sesamanya: "Sekali-kali janganlah kalian meninggalkan penyembahan terhadap tuhan-tuhan kalian. Jangan ditinggalkan penyembahan terhadap Wadd, Suwaa, Yaguts, dan Nasr Wadd, Suwaa, Yaguts, Yauq dan Nasr, adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kafilah-kafilah kaum Nabi Nuh a.s. Penyembahan terhadap berhala-berhala ini harus dipertahankan katanya..
 27. Mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah Engkau tambahkan lagi terhadap orang-orang yang zalim itu kecuali kesesatan.
 28. SIKSAAN YANG DITIMPAKAN KEPADA KAUM NUH
 29. Karena kesalahan-kesalahan mereka jualah mereka dikaramkan dengan topan, dan di siksa dalam kubur. Mereka tidak mendapat penolong(1) yang akan menyelamatkannya, selain daripada Allah.
  1. Maksudnya, pertolongan dari tuhan-tuhan berhala mereka.
 30. Nuh berdo'a: "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan tinggal seorangpun dari orang-orang yang kafir itu di muka bumi.
 31. "Jika mereka Engkau biarkan tinggal, niscaya mereka membawa sesat hamba-hambaMu yang telah beriman. Dan mereka tidak akan melahirkan turunan kecuali turunan yang mengerjakan maksiat lagi sangat kafir".
 32. "Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu-bapakku, orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman, dan orang-orang yang beriman lainnya laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan lagi kepada orang yang kafir itu selain dari kemusnahan.
Kesultanan Bintan
Kesultanan Bintan Darul Masyhur.

Wakala Induk Bintan
Wakala Induk Kesultanan Bintan

Herbal Sultan
Informasi dan Berita Kegiatan Amal Thibbun Nabawi
Hakekat Perekonomian Islam
Perekonomian (muamalah) dibahas secara singkat
Urgensi Pengamalan Fikih Zakat
Sebuah dokumen penting yang merujuk kepada kitab Sabilal Muhtadin karya Syaikh Muhammad Arsyad al-BanjariDaftar Surat

 1. al-Fatihah (7)
  2. al-Baqarah (286)
  3. Ali Imran (200)
  4. an-Nisa' (176)
  5. al-Mai'dah (120)
  6. al-An'am (165)
  7. al-A'raf (206)
  8. al-Anfal (75)
  9. at-Taubah (129)
 10. Yunus (109)
 11. Hud (123)
 12. Yusuf (111)
 13. ar-Ra'd (43)
 14. Ibrahim (52)
 15. al-Hijr (99)
 16. an-Nahl (128)
 17. al-Isra' (111)
 18. al-Kahfi (110)
 19. Maryam (98)
 20. Thaha (135)
 21. al-Anbiya (112)
 22. al-Hajj (78)
 23. al-Mu'minun (118)
 24. an-Nur (64)
 25. al-Furqan (77)
 26. asy-Syu'ara (227)
 27. an-Naml (59)
 28. al-Qashash (88)
 29. al-'Ankabut (69)
 30. ar-Rum (60)
 31. Luqman (34)
 32. as-Sajdah (30)
 33. al-Ahzab (73)
 34. Saba' (54)
 35. Fathir (45)
 36. Yasin (83)
 37. as-Shaffat (182)
 38. Shad (88)
 39. az-Zumar (75)
 40. al-Mu'min (85)
 41. Fushshilat (54)
 42. as-Syura (53)
 43. az-Zukhruf (89)
 44. ad-Dukhan (59)
 45. al-Jatsiyah (37)
 46. al-Ahqaf (35)
 47. Muhammad (38)
 48. al-Fath (29)
 49. al-Hujurat (18)
 50. Qaf (45)
 51. adz-Dzariyat (60)
 52. ath-Thur (49)
 53. an-Najm (62)
 54. al-Qamar (55)
 55. ar-Rahman (78)
 56. al-Waqi'ah (96)
 57. al-Hadid (29)
 58. al-Mujadilah (22)
 59. al-Hasyr (24)
 60. al-Mumtahanah (13)
 61. ash-Shaff (14)
 62. al-Jumu'ah (11)
 63. al-Munafiqqun (11)
 64. at-Taghabun (18)
 65. ath-Thalaq (12)
 66. at-Tahrim (12)
 67. al-Mulk (30)
 68. al-Qalam (52)
 69. al-Haqqah (52)
 70. al-Ma'arij (44)
 71. Nuh (28)
 72. al-Jinn (28)
 73. al-Muzzammil (20)
 74. al-Muddatstsir (56)
 75. al-Qiyamah (40)
 76. al-Insan (31)
 77. al-Mursalat (50)
 78. an-Naba' (40)
 79. an-Nazi'at (46)
 80. 'Abasa (42)
 81. at-Takwir (29)
 82. al-Infithar (19)
 83. al-Muthaffifin (36)
 84. al-Insyiqaq (25)
 85. al-Buruj (22)
 86. ath-Thariq (17)
 87. al-A'la (19)
 88. al-Ghasyiyah (26)
 89. al-Fajr (30)
 90. al-Balad (20)
 91. asy-Syams (15)
 92. al-Lail (21)
 93. ad-Dhuha (11)
 94. al-Insyirah (8)
 95. at-Tin (8)
 96. al-'Alaq (19)
 97. al-Qadr (5)
 98. al-Bayyinah (8)
 99. al-Zalzalah (8)
 100. al-'Adiyat (11)
 101. al-Qari'ah (11)
 102. at-Takatsur (8)
 103. al-Ashr (3)
 104. al-Humazah (9)
 105. al-Fil (5)
 106. Quraisy (4)
 107. al-Ma'un (7)
 108. al-Kautsar (3)
 109. al-Kafirun (6)
 110. an-Nashr (3)
 111. al-Lahab (5)
 112. al-Ikhlash (4)
 113. al-Falaq (5)
 114. an-Nas (6)