Al-Qur'an Surat ke-:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 


 Free website hosting

Bandung Driver
Wisata Bahari
Hary Produk Batam
Warung Apel
Bandung Driver Blog

Selaras dalam bentuk APK Android

SELARAS
PENYIMPANGAN ESOTERIK
MUAMALAT SYARIAH
FATWA PERBANKAN

Surat Adz-Dzariyat (angin yang menerbangkan)


Baca Petunjuk
Ayat ke-:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  Surat ke-:51
  Banyak ayatnya: 60
  Semuanya turun di Mekah (Makkiyah)
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
  SEKALI LAGI TENTANG PENGUKUHAN TERHADAP HARI PEMBALASAN.
 1. Demi angin yang meniup debu, hingga beterbangan,
 2. Yang membawa mendung di dalam awan,
 3. Yang berhembus lancar tanpa kesukaran,
 4. Yang membagi cermat turunnya hujan,
 5. Sesungguhnya adalah benar apa yang kepadamu sudah dijanjikan:
 6. Yaitu datangnya "Hari Pembalasan".
 7. Demi langit yang indah megah berukir garis-peredaran,
 8. Sesungguhnya kamu dalam perbedaan pendapat yang berjeraitan,
 9. Dari Rasul dan Al-Qur'an berpaling orang yang dipalingkan,
 10. Terkutuklah itu pembohong kawakan,
 11. Yang lalai dalam kebodohan,
 12. Mereka bertanya: "Kapankah itu Hari Pembalasan?".
 13. Hari Pembalasan itu, ialah hari pada mana mereka di atas neraka dapat siksaan,
 14. "Rasakanlah siksaanmu itu", siksa yang dahulu kamu minta supaya disegerakan,
 15. Sesungguhnya orang-orang yang takwa dekat mata-air di dalam taman,
 16. Diterimanya karunia Tuhannya. Karena sebelum itu mereka berbuat kebajikan,
 17. Tidur di malam hari sedikit sekali mereka lakukan,
 18. Di ujung malam mereka memohonkan ampunan Tuhan,
 19. Dalam tumpukan hartanya tersedia bahagian untuk orang yang minta-minta dan orang miskin yang tidak kebagian,
 20. Dan bagi orang-orang yang yakin, di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan.
 21. Dan pada dirimu sendiri "tanda-tanda kekuasaan Tuhan" itu tidakkah kamu perhatikan?
 22. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang kepadamu pernah dijanjikan,
 23. Demi Tuhan langit dan bumi, yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi seperti keyakinanmu akan perkataanmu pada waktu kamu ucapkan.
 24. SEKALI LAGI TENTANG KISAH UMAT-UMAT YANG MENDUSTAKAN NABI-NABI.
 25. Sudah sampaikah kepadamu cerita "Tamu Ibrahim" yang mulia?
 26. Ketika tamu-tamu itu masuk ke tempat kediamannya, mereka mengucapkan: "Salaam" Selamat sejahtera.. Ibrahim menjawab: "Salaam". Dalam hatinya berkata: "Orang baru yang belum dikenal".
 27. Dan secara diam-diam ia pergi menemui isterinya, lalu kembali membawa hidangan sapi gemuk yang sudah dibakar.
 28. Kemudian dihidangkan di hadapan tamu-tamunya. Ibrahim berbasa: "Silahkan kalian makan".
 29. Tetapi mereka tidak makan. Karena itu Ibrahim merasa curiga Ibrahim mengira tamunya bermaksud buruk. Padahal tamunya (malaikat) tidak makan dan minum (alam rohani). dalam hatinya terhadap mereka. Tamu-tamunya berkata: "Janganlah kamu takut!" Lalu mereka memberi berita gembira kepada Ibrahim, dengan akan lahirnya seorang anak yang pandai.
 30. Kemudian datanglah isteri Ibrahim yang sedang berada di tengah rumah menjerit sambil menepuk mukanya seraya berkata: "Aku adalah seorang perempuan tua lagi mandul".
 31. Tamu Ibrahim berkata: "Begitulah! Tuhanmu memfirmankan". Dialah yang Maha Bijaksana dan Mengetahui.
 32. Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?".
 33. Mereka menjawab: "Kami ini diutus membawa siksaan kepada kaum yang berdosa.
 34. Untuk menimpakan siksa kepada mereka dengan batu-batu dari tanah cadas Lihat 11:82 dan 7:84..
 35. Yang diberi tanda(1) dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang dosanya sudah melampaui batas".
  1. Bahwa batu itu disediakan untuk memusnahkan orang-orang yang dosanya sudah melampaui batas.
 36. Lalu Kami ungsikan orang-orang yang beriman yang berada dalam negeri itu.
 37. Tetapi hanya satu rumah saja yang Kami dapati warga-warganya terdiri dari orang-orang yang patuh kepada Allah.
 38. Kami tinggalkan suatu bekas sejarah di negeri itu untuk dijadikan ibarat bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
 39. Dan dalam kisah Musapun ada pula contoh-contoh; yaitu ketika Kami mengutusnya kepada Fir'aun serta diperlengkapi dengan mukjizat yang meyakinkan Ialah beberapa mukjizat dari Allah, seperti yang dipertunjukkan pada tangan dan tongkatnya..
 40. Tetapi dia berpaling dari keimanan, merasa gagah perkasa karena mempunyai latar belakang ketentaraan yang tangguh. Dia berkata: "Dia adalah tukang sihir atau orang gila!".
 41. Oleh karena itu dia dengan tentaranya Kami tindak dengan melemparkannya ke dalam lautan sebagai orang yang terkutuk.
 42. Dan dalam kisah kaum 'Ad, ada pula satu bukti kekuasaan Tuhan, yaitu ketika Kami menggalakkan angin badai yang membinasakan terhadap mereka.
 43. Segala yang dilandanya tidak satupun yang tinggal, malah dihancur-lumatkannya seperti rabuk.
 44. Dan juga dalam kisah kaum Tsamud terdapat juga suatu contoh, yaitu ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kamu sampai satu masa tertentu!".
 45. Lalu mereka mendustakan siksa Tuhan yang dijanjikan itu dengan sombongnya. Oleh karena itu mereka disambar petir Ledakan api yang terjadi dari pergesekan listrik. sedang mereka melihat kejadian itu.
 46. Mereka tidak dapat bangun lagi untuk lari, dan tiada pula dapat menolong dirinya sendiri.
 47. Dan kaum Nuh dahulu Kami binasakan, sebab mereka itu kaum yang sangat durhaka.
 48. PEMBINAAN LANGIT SUATU BUKTI KENYATAAN
 49. Dan langit Kami bina sepenuhnya dengan kekuasaan Kami, sedangkan Kami sungguh-sungguh mampu(1) berbuat demikian.
  1. Ini sebagai bantahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan: "Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam enam rangkaian waktu. Pada rangkaian waktu yang ketujuh Dia istirahat".
 50. Dan bumi Kami hamparkan. Alangkah nikmat hamparan Kami itu Segala keperluan hidup serba ada. Sudah tentu penghamparan setelah selesai pembinaan rumah..
 51. Dan segala-galanya Kami ciptakan serba berpasangan agar kamu dapat memikirkan kekuasaan Kami.
 52. KEMBALI KEPADA SUMBER SEGALA YANG ADA
 53. Kembalilah kamu kepada Allah. Aku peringatkan kamu dengan tegas.
 54. Janganlah kamu bertuhan yang lain di samping Allah. Lagi-lagi aku peringatkan kamu dengan tegas.
 55. TUDUHAN "GILA, SIHIR" DLL ADALAH LAGU LAMA.
 56. Demikianlah sudah dari dahulu setiap rasul datang kepada umatnya, dikatakannya: "Tukang sihir atau orang gila".
 57. Apakah mereka itu sudah pesan memesan secara beranting dari angkatan yang satu kepada angkatan yang berikutnya untuk berucap begitu? Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas.
 58. Oleh karena itu janganlah mereka dipedulikan. Engkau tidak akan disalahkan Engkau sudah menyampaikan dakwah dengan baik. Kalau mereka tidak menurut, itu bukan salahmu, Muhammad..
 59. Teruslah dalam memberi peringatan! Sebab peringatan itu amal berguna bagi orang-orang yang beriman.
 60. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu menyembah Aku.
 61. Aku tidak ingin diberi rezeki dan tidak ingin diberi pangan oleh mereka.
 62. Karena Allah-lah yang memberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang amat tangguh.
 63. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu akan mendapat bagian dari azab sebagaimana teman-temannya dahulu pernah mendapat bagian. Sebab itu tidak perlu mereka meminta disegerakan.
 64. Celakalah orang-orang yang kafir bila azab itu menimpa mereka kelak di hari yang dijanjikan itu.
Kesultanan Bintan
Kesultanan Bintan Darul Masyhur.

Wakala Induk Bintan
Wakala Induk Kesultanan Bintan

Herbal Sultan
Informasi dan Berita Kegiatan Amal Thibbun Nabawi
Hakekat Perekonomian Islam
Perekonomian (muamalah) dibahas secara singkat
Urgensi Pengamalan Fikih Zakat
Sebuah dokumen penting yang merujuk kepada kitab Sabilal Muhtadin karya Syaikh Muhammad Arsyad al-BanjariDaftar Surat

 1. al-Fatihah (7)
  2. al-Baqarah (286)
  3. Ali Imran (200)
  4. an-Nisa' (176)
  5. al-Mai'dah (120)
  6. al-An'am (165)
  7. al-A'raf (206)
  8. al-Anfal (75)
  9. at-Taubah (129)
 10. Yunus (109)
 11. Hud (123)
 12. Yusuf (111)
 13. ar-Ra'd (43)
 14. Ibrahim (52)
 15. al-Hijr (99)
 16. an-Nahl (128)
 17. al-Isra' (111)
 18. al-Kahfi (110)
 19. Maryam (98)
 20. Thaha (135)
 21. al-Anbiya (112)
 22. al-Hajj (78)
 23. al-Mu'minun (118)
 24. an-Nur (64)
 25. al-Furqan (77)
 26. asy-Syu'ara (227)
 27. an-Naml (59)
 28. al-Qashash (88)
 29. al-'Ankabut (69)
 30. ar-Rum (60)
 31. Luqman (34)
 32. as-Sajdah (30)
 33. al-Ahzab (73)
 34. Saba' (54)
 35. Fathir (45)
 36. Yasin (83)
 37. as-Shaffat (182)
 38. Shad (88)
 39. az-Zumar (75)
 40. al-Mu'min (85)
 41. Fushshilat (54)
 42. as-Syura (53)
 43. az-Zukhruf (89)
 44. ad-Dukhan (59)
 45. al-Jatsiyah (37)
 46. al-Ahqaf (35)
 47. Muhammad (38)
 48. al-Fath (29)
 49. al-Hujurat (18)
 50. Qaf (45)
 51. adz-Dzariyat (60)
 52. ath-Thur (49)
 53. an-Najm (62)
 54. al-Qamar (55)
 55. ar-Rahman (78)
 56. al-Waqi'ah (96)
 57. al-Hadid (29)
 58. al-Mujadilah (22)
 59. al-Hasyr (24)
 60. al-Mumtahanah (13)
 61. ash-Shaff (14)
 62. al-Jumu'ah (11)
 63. al-Munafiqqun (11)
 64. at-Taghabun (18)
 65. ath-Thalaq (12)
 66. at-Tahrim (12)
 67. al-Mulk (30)
 68. al-Qalam (52)
 69. al-Haqqah (52)
 70. al-Ma'arij (44)
 71. Nuh (28)
 72. al-Jinn (28)
 73. al-Muzzammil (20)
 74. al-Muddatstsir (56)
 75. al-Qiyamah (40)
 76. al-Insan (31)
 77. al-Mursalat (50)
 78. an-Naba' (40)
 79. an-Nazi'at (46)
 80. 'Abasa (42)
 81. at-Takwir (29)
 82. al-Infithar (19)
 83. al-Muthaffifin (36)
 84. al-Insyiqaq (25)
 85. al-Buruj (22)
 86. ath-Thariq (17)
 87. al-A'la (19)
 88. al-Ghasyiyah (26)
 89. al-Fajr (30)
 90. al-Balad (20)
 91. asy-Syams (15)
 92. al-Lail (21)
 93. ad-Dhuha (11)
 94. al-Insyirah (8)
 95. at-Tin (8)
 96. al-'Alaq (19)
 97. al-Qadr (5)
 98. al-Bayyinah (8)
 99. al-Zalzalah (8)
 100. al-'Adiyat (11)
 101. al-Qari'ah (11)
 102. at-Takatsur (8)
 103. al-Ashr (3)
 104. al-Humazah (9)
 105. al-Fil (5)
 106. Quraisy (4)
 107. al-Ma'un (7)
 108. al-Kautsar (3)
 109. al-Kafirun (6)
 110. an-Nashr (3)
 111. al-Lahab (5)
 112. al-Ikhlash (4)
 113. al-Falaq (5)
 114. an-Nas (6)