Al-Qur'an Surat ke-:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 


 Free website hosting

Bandung Driver
Wisata Bahari
Hary Produk Batam
Warung Apel
Bandung Driver Blog

Selaras dalam bentuk APK Android

SELARAS
PENYIMPANGAN ESOTERIK
MUAMALAT SYARIAH
FATWA PERBANKAN

Surat Ad-Dukhaan (kabut)


Baca Petunjuk
Ayat ke-:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 
  Surat yang ke-: 44
  Banyak ayatnya: 59
  Semuanya turun di Mekah (Makkiyah)
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
 1. Haa Miim Allah yang mengetahui maksudnya..
 2. Demi Kitab Al-Qur'an yang menjelaskan.
 3. Kami wahyukan pada suatu malam yang penuh restu Malam yang penuh restu ialah "lailatul qadri" (malam qadar) dalam bulan Ramadhan di mana Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Malam itu sungguh membawa restu dan kemuliaan bagi dunia seluruhnya, karena di tengah-tengah dunia yang gelap gulita, memancar cahaya kebenaran Ilahi yang disinarkan oleh Al-Qur'an.. Sesungguhnya dengan ini Kami memberi pengajaran kepada manusia.
 4. Pada malam ini mulai dijelaskan segala urusan yang penuh hikmat Maksudnya, diturunkan syariat Islam yang mengandung kebahagiaan manusia di dunia dan keberuntungan di akhirat..
 5. Atas keputusan dari hadirat Kami, bukan kemauan Muhammad. Kamilah yang mengutus para rasul itu.
 6. Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Mengetahui.
 7. Tuhan Langit dan Bumi serta segala yang ada di antara keduanya, jika kamu mau meyakininya.
 8. Tiada Tuhan kecuali Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu.
 9. Namun begitu, mereka masih ragu-ragu tentang tauhid, mereka menerima dakwah secara main-main saja.
 10. Maka nantikanlah suatu hari, di mana langit penuh berkabut(1) yang nyata.
  1. Mengenai kalimat "langit penuh berkabut" ini, ada beberapa pendapat, antara lain sebagai berikut:
  1. Masyarakat Quraisy yang menantang Muhammad, mengalami bencana kelaparan karena kemarau yang amat panjang. Sehingga mereka sampai memakan bangkai dan tulang belulang. Mereka mengangkat pandangan ke langit dengan pandangan mata yang berkunang-kunang karena kelaparan, tiada lain yang dilihatnya hanya langit yang penuh kabut.
  2. "Langit penuh kabut" itu, adalah satu dari sepuluh tanda kiamat.
  3. Dan lain-lain.
 11. Bencana itu akan meliputi seluruh masyarakat. Lalu mereka berkata: "Inilah siksaan yang pedih".
 12. Mereka berseru: "O. Tuhan kami! Hindarkanlah kami dari siksaan ini, niscaya Kami akan beriman!".
 13. Pengajaran macam apa lagi yang dapat mereka terima, mengingat telah datang seorang Rasul ke kalangan mereka yang cukup memberikan keterangan yang jelas.
 14. Namun mereka membelakanginya, sambil berkata: "Dia adalah Sang Gila yang berguru dari orang lain!" Lihat 16:103..
 15. Sesungguhnya kalau Kami melenyapkan siksaan agak sedikit, pasti kalian akan kembali lagi menentang kebenaran Tuhan.
 16. Pada hari kiamat(1) Kami akan menyiksa mereka dengan siksaan yang dahsyat. Kami benar-benar akan membalas.
  1. Mufassirin yang lain mengatakan peperangan Badar. Tepatnya pada peperangan Badar mereka akan diganyang habis.
 17. KISAH MUSA DENGAN FIR'AUN SEBAGAI PELAJARAN
 18. Sebelum kaum musyrik Mekah itu, Kami telah menguji kaum Fir'aun. Kepada mereka telah datang seorang rasul yang mulia.
 19. Rasul itu berkata: "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Putera Bangsa Israil itu. Sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul yang jujur dalam ucapanku terhadapmu.
 20. Janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu membawa dalil yang meyakinkan.
 21. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari kekejamanmu!
 22. Jika kamu tidak percaya kepadaku, biarkanlah aku mengambil kebijaksanaan sendiri memimpin Bani Israil.
 23. Kemudian Musa mendoa kepada Tuhannya: "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, sudah sepatutnya menerima siksaan!"
 24. Allah berfirman: "Berangkatlah engkau bersama hamba-hambaKu pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya.
 25. Biarkanlah laut itu tetap tenang dalam keadaan terbelah(1), sebab tentara Fir'aun itu akan dikaramkan.
  1. Setelah Musa memukul laut dengan tongkatnya, maka lautpun belah. Musa dan pengikutnya selamat sampai di seberang. Namun Musa bermaksud untuk memukulkan kembali tongkatnya ke laut supaya laut bertaut kembali, dan tentara Fir'aun tidak dapat mengejarnya. Tetapi niat Musa ini dicegah oleh Tuhan. Hal ini karena Tuhan berkehendak akan mengaramkan tentara Fir'aun dengan jalan mempertautkan laut itu setelah tentara Fir'aun berada di tengah-tengahnya.
 26. Alangkah banyaknya taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan.
 27. Ladang-ladang gandum, bangunan-bangunan yang megah sekali.
 28. Dan barang-barang kemewahan yang mereka senangi.
 29. Begitulah akhirnya, Kami wariskan semua kekayaan mereka itu kepada bangsa lain.
 30. Langit dan bumi tidak akan meratapi nasib mereka itu. Lagi pula mereka tidak diberi tangguh untuk bertobat.
 31. Demikianlah pada masa yang lalu telah Kami lepaskan Bangsa Israil dari siksaan yang menghinakan.
 32. dalam kaitan kekejaman Fir'aun. Sungguh! Dia adalah seorang yang sombong dan kejam luar biasa.
 33. Sesungguhnya Kami telah memilih mereka Bani Israil, sebagai bangsa yang unggul dalam soal ilmu pengetahuan, di atas semua bangsa di dunia pada masanya.
 34. Dan Kami berikan kepada mereka beberapa peristiwa yang bersifat keistimewaan Keistimewaan yang diberikan kepada Bani Israil antara lain: naungan awan, terlepas dari perbudakan Fir'aun, diturunkan Manna dan Salwa dan lain-lain. namun mengandung ujian-ujian yang nyata. Ujian-ujian untuk mereka, berupa diperbudak oleh Fir'aun, mengembara selama 40 tahun, dsb..
 35. PERSAMAAN PANDANGAN HIDUP ANTARA KAUM MUSYRIK QURAISY DAN KAUM SABEAN TUBA
 36. Sesungguhnya mereka Kaum Musyrik Quraisy berkata:
 37. "Kematian itu yang sebenarnya tiada lain, hanya kematian kita yang pertama itulah. Sesudah itu, kita tidak akan dibangkitkan hidup kembali Kepada kaum musyrikin Quraisy pernah dikatakan: "Dahulu kita mati (tidak ada). Kemudian kita dihidupkan. Lalu dimatikan lagi, seterusnya akan dihidupkan kembali untuk dikembalikan kepada Tuhan" (Al-Baqarah 28). Hidup yang kedua kali ini tidak dipercayai oleh mereka..
 38. KAUM MUSYRIKIN QURAISY MENANTANG RASUL
 39. "Kalau memang ada hidup yang kedua kali, cobalah kamu hidupkan kembali nenek moyang kami yang telah mati, jika memang pihakmu yang benar.
 40. Apakah kemampuan kekuatan kaum musyrik itu melebihi kaum Tubba Tubba: dapat dikenali sebagai suatu gelar atau nama keluarga Para Raja dari negeri Yaman. Mereka pernah suatu masa menguasai seluruh Jazirah Arabia dan sebagian pantai Timur Afrika. Agama purba mereka adalah Sabianisme, atau pemujaan bintang-bintang. dan bangsa-bangsa yang sebelum mereka? Mereka telah Kami musnahkan, karena mereka orang-orang yang berdosa Baca: Sedangkan kaum Tubba yang mempunyai kemampuan kekuatan melebihi kaum Quraisy, kalau durhaka Kami musnahkan konon pula kaum Quraisy..
 41. Kami tidak menciptakan langit dan bumi beserta semua benda yang ada di antara keduanya secara bermain-main.
 42. Kami tidak menciptakan keduanya, kecuali dengan tujuan yang benar, namun kebanyakan mereka tidak mengerti.
 43. Sesungguhnya Hari penyisihan Nama lain untuk hari kiamat. itu, adalah waktu yang ditunjuk untuk mereka semuanya.
 44. Pada hari itu, kerabat tidak dapat menolong kerabatnya sedikitpun, dan mereka sama sekali tidak akan ditolong.
 45. Kecuali orang yang dikasihani Allah. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa dan Penyayang.
 46. DARI HAL POHON ZAQQUM
 47. Sesungguhnya buah pohon Zaqqum itu Zaqqum adalah sejenis pohon yang tumbuh di Tihamah, rasanya sangat pahit, dilukiskan sebagai pohon yang tumbuh di neraka..
 48. adalah makanan orang-orang yang berdosa.
 49. Ialah sejenih kotoran hitam yang mendidih di dalam perut.
 50. bagai gelegaknya air panas.
 51. Diperintahkan kepada penjaga neraka: "Tangkaplah orang yang berdosa itu dan seret ke tengah-tengah neraka!".
 52. "Kemudian tuangkanlah ke atas ubun-ubunnya air mendidih tadi sebagai siksaan.
 53. "Rasakanlah! Karena engkau pernah mengatakan bahwa engkau orang yang perkasa dan mulia Ucapan ini dilontarkan sebagai ejekan dari Nabi Muhammad terhadap lawannya Abu Jahal, ketika dibunuh pada masa perang Badar. Demikian Al Umawi dalam beberapa kisah pertempurannya yang diutarakan oleh Ikrimah..
 54. Siksaan ini, adalah siksaan yang waktu di dunia dahulu engkau sangsikan.
 55. Sesungguhnya orang-orang yang takwa berada di tempat yang aman.
 56. Di dalam taman-taman dan beberapa mata air.
 57. Mereka memakai lakan sundusi(1) serta kain sutera kembang, sambil duduk berhadap-hadapan.
  1. Kurang lebih sejenis brukat; lakan sutera bersulamkan emas.
 58. Demikianlah keadaannya. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari bermata jelita sebagai teman hidupnya.
 59. Di sana mereka dapat meminta segala buah-buahan dengan perasaan aman Maksudnya, tanpa khawatir kehabisan dan menderita sakit perut, atau segala macam kekhawatiran lainnya, yang timbul karena hal-hal yang berkaitan dengan buah-buahan itu..
 60. Di sana mereka tidak lagi merasakan mati, kecuali mati yang di dunia dahulu itulah. Lagi pula Allah memelihara mereka dari siksa neraka.
 61. Berkat karunia dari Tuhanmu. Itulah keberuntungan yang besar.
 62. Sesungguhnya Al-Qur'an ini Kami gubah dengan bahasamu, supaya dapat dimengerti oleh mereka semua.
 63. Karena itu nantilah. Sementara itu, merekapun menanti pula.
Kesultanan Bintan
Kesultanan Bintan Darul Masyhur.

Wakala Induk Bintan
Wakala Induk Kesultanan Bintan

Herbal Sultan
Informasi dan Berita Kegiatan Amal Thibbun Nabawi
Hakekat Perekonomian Islam
Perekonomian (muamalah) dibahas secara singkat
Urgensi Pengamalan Fikih Zakat
Sebuah dokumen penting yang merujuk kepada kitab Sabilal Muhtadin karya Syaikh Muhammad Arsyad al-BanjariDaftar Surat

 1. al-Fatihah (7)
  2. al-Baqarah (286)
  3. Ali Imran (200)
  4. an-Nisa' (176)
  5. al-Mai'dah (120)
  6. al-An'am (165)
  7. al-A'raf (206)
  8. al-Anfal (75)
  9. at-Taubah (129)
 10. Yunus (109)
 11. Hud (123)
 12. Yusuf (111)
 13. ar-Ra'd (43)
 14. Ibrahim (52)
 15. al-Hijr (99)
 16. an-Nahl (128)
 17. al-Isra' (111)
 18. al-Kahfi (110)
 19. Maryam (98)
 20. Thaha (135)
 21. al-Anbiya (112)
 22. al-Hajj (78)
 23. al-Mu'minun (118)
 24. an-Nur (64)
 25. al-Furqan (77)
 26. asy-Syu'ara (227)
 27. an-Naml (59)
 28. al-Qashash (88)
 29. al-'Ankabut (69)
 30. ar-Rum (60)
 31. Luqman (34)
 32. as-Sajdah (30)
 33. al-Ahzab (73)
 34. Saba' (54)
 35. Fathir (45)
 36. Yasin (83)
 37. as-Shaffat (182)
 38. Shad (88)
 39. az-Zumar (75)
 40. al-Mu'min (85)
 41. Fushshilat (54)
 42. as-Syura (53)
 43. az-Zukhruf (89)
 44. ad-Dukhan (59)
 45. al-Jatsiyah (37)
 46. al-Ahqaf (35)
 47. Muhammad (38)
 48. al-Fath (29)
 49. al-Hujurat (18)
 50. Qaf (45)
 51. adz-Dzariyat (60)
 52. ath-Thur (49)
 53. an-Najm (62)
 54. al-Qamar (55)
 55. ar-Rahman (78)
 56. al-Waqi'ah (96)
 57. al-Hadid (29)
 58. al-Mujadilah (22)
 59. al-Hasyr (24)
 60. al-Mumtahanah (13)
 61. ash-Shaff (14)
 62. al-Jumu'ah (11)
 63. al-Munafiqqun (11)
 64. at-Taghabun (18)
 65. ath-Thalaq (12)
 66. at-Tahrim (12)
 67. al-Mulk (30)
 68. al-Qalam (52)
 69. al-Haqqah (52)
 70. al-Ma'arij (44)
 71. Nuh (28)
 72. al-Jinn (28)
 73. al-Muzzammil (20)
 74. al-Muddatstsir (56)
 75. al-Qiyamah (40)
 76. al-Insan (31)
 77. al-Mursalat (50)
 78. an-Naba' (40)
 79. an-Nazi'at (46)
 80. 'Abasa (42)
 81. at-Takwir (29)
 82. al-Infithar (19)
 83. al-Muthaffifin (36)
 84. al-Insyiqaq (25)
 85. al-Buruj (22)
 86. ath-Thariq (17)
 87. al-A'la (19)
 88. al-Ghasyiyah (26)
 89. al-Fajr (30)
 90. al-Balad (20)
 91. asy-Syams (15)
 92. al-Lail (21)
 93. ad-Dhuha (11)
 94. al-Insyirah (8)
 95. at-Tin (8)
 96. al-'Alaq (19)
 97. al-Qadr (5)
 98. al-Bayyinah (8)
 99. al-Zalzalah (8)
 100. al-'Adiyat (11)
 101. al-Qari'ah (11)
 102. at-Takatsur (8)
 103. al-Ashr (3)
 104. al-Humazah (9)
 105. al-Fil (5)
 106. Quraisy (4)
 107. al-Ma'un (7)
 108. al-Kautsar (3)
 109. al-Kafirun (6)
 110. an-Nashr (3)
 111. al-Lahab (5)
 112. al-Ikhlash (4)
 113. al-Falaq (5)
 114. an-Nas (6)