Al-Qur'an Surat ke-:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 


 Free website hosting

Bandung Driver
Wisata Bahari
Hary Produk Batam
Warung Apel
Bandung Driver Blog

Selaras dalam bentuk APK Android

SELARAS
PENYIMPANGAN ESOTERIK
MUAMALAT SYARIAH
FATWA PERBANKAN

Surat Asy-Syura (musyawarah)


Baca Petunjuk
Ayat ke-:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
  Surat yang ke-: 42
  Banyak ayatnya: 53
  Semuanya turun di Mekah (Makkiyah), kecuali ayat-ayat: 23, 24, 25, 26 dan 27 di Madinah (Madaniyah)
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
  AL-QUR'AN SEBAGAI KITAB PEDOMAN
 1. Haa Miim Allah yang mengetahui maksudnya..
 2. 'Ain - Sin - Qaf Allah yang mengetahui maksudnya..
 3. Dakwah kepada tauhid seperti yang ada pada surat ini yang telah diwahyukan kepada mereka yang sebelummu, kini diwahyukan pula kepada engkau oleh Allah Yang Maha Perkasa dan Bijaksana.
 4. KepunyaanNya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dia Maha Tinggi dan Besar.
 5. Hampir saja langit itu menjadi pecah berkeping-keping demi hebatnya Keagungan Dia yang berada di atasnya. Para malaikat mengucapkan pujian kepada Tuhannya, memohonkan ampunan untuk penduduk bumi. Ingatlah! Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang.
 6. Terhadap mereka yang mengangkat pelindung-pelindung lain di samping Dia, maka Allah jualah yang akan mengawasi perbuatannya. Sedang engkau hai Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.
 7. Begitulah Kami wahyukan Al-Qur'an kepadamu dalam bahasa Arab supaya engkau dapat memberi kesadaran kepada warga Ibu Kota dan penduduk di sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang Hari Kiamat yang tidak diragukan lagi kedatangannya, ketika mana sebagian manusia masuk surga dan sebagian lagi masuk neraka.
 8. Kalau Allah mau, niscaya dijadikanNya mereka satu umat saja, tetapi Dia hendak memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya, dan orang-orang yang zalim tidak mempunyai Pelindung dan Penolong.
 9. Adakah mereka hendak mengambil pelindung selain Allah, padahal Allah-lah satu-satunya Pelindung yang berkuasa. Dia yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala-galanya.
 10. Dan segala yang kamu perselisihkan, maka serahkanlah keputusan hukumnya kepada Allah. Itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nyalah aku bertawakal dan kepada-Nyalah aku kembali.
 11. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Dia adakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, begitu juga bagi binatang ternak. Dengan begitu kamu berkembang biak. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha Mendengar dan Melihat.
 12. Kepunyaan-Nya kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan dan membatasi rezeki bagi orang-orang yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala-galanya.
 13. AJARAN AL-QUR'AN SAMA SEPERTI AJARAN AGAMA-AGAMA BESAR DI DUNIA
 14. Allah telah menetapkan untuk kamu sekalian inti-inti Agama yang sama seperti yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan yang telah Kami wahyukan kepada engkau Muhammad, serta yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Muhammad dan Isa, pokok-pokok isinya sama, yaitu: "Tegakkanlah agama tauhid ini dan janganlah kamu berpecah belah dalam ikatan agama itu!" Amat berat bagi orang-orang musyrik itu menerima apa yang engkau dakwahkan itu. Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang ingin kembali kepada-Nya.
 15. Mereka tidak berpecah belah kecuali setelah mengetahui bahwa berpecah belah itu sesat; namun dikerjakan juga, semata-mata karena kedengkian antara sesamanya. Kalau bukanlah karena ketetapan Tuhanmu dari dahulu untuk menangguhkan siksaan sampai waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Sesungguhnya golongan agama pada masa kerasulan Muhammad yang mewarisi kitab-kitab Kuno seperti Taurat dan Injil itu, berarti dalam keraguan yang membawa mereka ke dalam suasana kegelisahan.
 16. Karena itu, ajaklah mereka ke jalan yang benar dan tetaplah bertahan pada pendirianmu, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau turut hawa nafsu mereka, serta katakanlah kepadanya: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antaramu. Allah itu Tuhan kami dan Tuhanmu. Kami dengan amalan kami dan kamu dengan amalanmu. Tak ada gunanya pertengkaran antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan kita bersama-sama dan kepada-Nya tempat kembali.
 17. Dan mereka yang menyanggah orang-orang mukmin yang telah menyambut baik ajaran Allah, supaya mereka ingkar kembali, sanggahan mereka itu percuma saja di sisi Tuhannya, bahkan mereka akan mendapat kemurkaan dan siksaan hebat.
 18. Allah-lah yang telah mewahyukan Kitab yang penuh berisikan Kebenaran dan Neraca Keadilan. Sampai di mana pengetahuanmu, kalau jatuh tempo Kiamat itu sudah dekat waktunya?
 19. Orang-orang yang tidak beriman menantang supaya kiamat itu segera didatangkan, sedang orang-orang yang beriman berawas diri terhadapnya karena menyadari, bahwa kiamat itu sebenarnya akan terjadi. Ketahuilah! Bahwa orang-orang yang membantah akan terjadinya Kiamat itu, benar-benar berada jauh dalam kesesatan.
 20. Allah Maha Kasih Mesra kepada para hamba-Nya. Dia beri penghidupan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan dia Maha Kuat dan Perkasa.
 21. ALLAH MEMBERI BALASAN MENURUT NIAT DAN AMAL
 22. Barangsiapa yang ingin balasan pahala di akhirat, akan Kami beri tambahan pahalanya itu, dan siapa yang ingin pahala di dunia ini saja, akan Kami berikan sebagian pahalanya itu sekarang juga, namun di akhirat ia tidak mendapat bagian apa-apa.
 23. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah, yang menetapkan semacam agama untuk mereka tanpa perkenan dari Allah? Sekiranya tak ada keputusan hukum(1), yang telah ditetapkan Tuhan lebih dahulu tentulah mereka telah dibinasakan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, akan memperoleh siksaan yang pedih.
  1. Maksudnya, siksaan terhadap orang-orang musyrik, ditangguhkan sampai hari kiamat.
 24. Engkau akan melihat orang-orang yang zalim itu sangat berawas-awas untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sedang siksaan pasti menimpa mereka. Orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan yang baik-baik, berada dalam Taman-taman Surga. Mereka memperoleh apa-apa yang dikehendakinya dari Tuhannya. Itulah karunia yang besar.
 25. Karena itulah yang disampaikan Allah sebagai berita gembira kepada hamba-hambaNya yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu atas seruanku ini, kecuali hanya kasih sayang dalam kekeluargaan. Siapa yang mengerjakan kebaikan, Kami lipat gandakan kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penilai.
 26. Apa? Mereka mengatakan bahwa Muhammad telah mengada-adakan dusta tentang Allah? Jika Allah mau, niscaya ditutup-Nya mata hatimu. Allah menghapuskan yang batil dan menetapkan yang benar dengan Kodrat-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
 27. Dialah yang menerima tobat hamba-hambaNya, memaafkan segala kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
 28. Dia yang memperkenankan permohonan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta memberi tambahan kurnia kepada mereka. Namun untuk orang-orang yang kafir disediakan siksaan yang sangat keras.
 29. Kalau Allah melimpahkan rezeki kepada hamba-hambaNya melebihi kebutuhannya, niscaya dia akan berbuat sewenang-wenang di muka bumi, tetapi Allah memberikannya menurut kadar yang dikehendakiNya. Sesungguhnya dia Maha Mengetahui dan sangat memperhatikan hamba-hamba-Nya.
 30. Dialah yang menurunkan hujan, setelah mereka berputus asa untuk mendapatkan pengairan. Lalu Dia menyebarkan rahmat-Nya berupa kesuburan. Dia Maha Pelindung dan Terpuji.
 31. Di antara bukti-bukti kekuasaan Tuhan itu ialah terciptanya Alam semesta ini, dan makhluk bergerak yang bertebaran di sana. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya, bila dikehendaki-Nya.
 32. ALLAH MEMAAFKAN SEBAGIAN BESAR KESALAHAN HAMBA-HAMBANYA
 33. Bencana macam apapun yang menimpamu, adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu.
 34. Kamu tidak dapat melepaskan diri dari bencana yang menimpamu di muka bumi ini, dan kamu tidak akan memperoleh Pelindung dan Penolong selain Allah.
 35. Dan di antara bukti-bukti kekuasaan Tuhan itu ialah kapal-kapal yang berlayar di samudera bagaikan gunung.
 36. Jika Dia mau, angin itupun dapat pula diredakan-Nya, sehingga kapal-kapal itu terkatung-katung di permukaan laut. Sesungguhnya hal itu menjadi bukti kekuasaan Tuhan bagi setiap orang yang bersemangat ketabahan, dan tahu bersyukur.
 37. Atau dimusnahkan-Nya semua dengan menggalakkan angin badai, sehingga kapal-kapal itu karam, karena dosa penumpangnya. Namun begitu, banyak pula yang diselamatkan-Nya.
 38. Supaya orang-orang yang membantah dalil-dalil kekuasaan Kami mengetahui, bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan lepas dari hukuman Kami.
 39. Maka sesuatu apapun yang diberikan Tuhan kepadamu itu, hanyalah sedikit kesenangan hidup saja di Dunia ini. Namun apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih kekal bagi mereka yang beriman dan mereka mempercayakan diri kepada Tuhannya.
 40. dan mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan bila mereka marah, suka memberi maaf.
 41. Juga mereka yang suka mematuhi seruan Tuhannya, mengerjakan shalat, menyelesaikan setiap persoalan antar sesamanya secara bermusyawarah, menafkahkan barang apa rezeki yang telah Kami berikan kepadanya.
 42. Dan selanjutnya mereka yang bilamana menerima perlakuan yang tidak adil, mereka membela diri.
 43. MEMAAFKAN LEBIH BAIK DARI MEMBALAS DENDAM
 44. Keburukan patut dibalas dengan keburukan yang setimpal pula. Namun siapa yang suka memaafkan dan suka mengusahakan perbaikan, maka pahalanya menurut pandangan Allah lebih besar. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
 45. Meskipun demikian mereka tidak ada alasan untuk mencela orang yang membela diri terhadap tindak sewenang-wenang yang dialaminya.
 46. Celaan yang sebenarnya itu harus ditujukan kepada orang-orang yang berbuat aniaya terhadap orang lain, dan bertindak sewenang-wenang di dalam negeri tanpa hukum keadilan. Mereka itu patut memperoleh siksa yang pedih.
 47. Namun bagi orang yang mampu mengendalikan diri dan suka memaafkan, perilaku yang demikian termasuk perbuatan yang utama.
 48. ORANG-ORANG YANG DIBIARKAN SESAT OLEH TUHAN TIDAK AKAN MENDAPAT PETUNJUK
 49. Dan orang-orang yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada seorang Pelindungpun baginya sesudah itu. Dan engkau akan melihat orang-orang yang zalim ketika menghadapi siksaan, berkata: "Adakah jalan untuk kembali ke dunia?".
 50. Engkau akan melihat mereka ketika dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk dan merasa hina, karena telah mengetahui dosanya, dan mereka mencuri pandang dengan sudut matanya ke dalam neraka bahana takut jatuh ke dalamnya. Berkata orang-orang yang beriman: "Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah mereka yang membahayakan dirinya sendiri beserta keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah bahwa orang yang berlaku zalim itu dalam siksaan yang tetap Maksudnya, dengan dimasukkannya orang-orang yang berdosa ke dalam neraka, selain hal itu merugikan dirinya sendiri, juga merugikan keluarganya, sebab mereka akan dipisahkan. Siksaan yang tetap maksudnya siksaan yang tidak berubah-rubah, itu ke itu juga. Misalnya seorang napi diputuskan hukuman kerja paksa, maka hukuman kerja paksa itu tidak akan diringankan atau diganti dengan yang lain, tetap kerja paksa sampai masa hukumannya berakhir..
 51. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung yang akan menolongnya selain Allah. Siapa yang dibiarkan Allah dalam kesesatan, niscaya tidak akan mendapat jalan keluar dari kesesatan itu.
 52. Patuhilah seruan Tuhanmu untuk beriman dan beramal shalih, sebelum tiba hari yang tidak dapat dielakkan lagi karena kepastian dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak dapat pula memungkiri dosa-dosamu.
 53. Jika mereka menyangkal, ketahuilah, bahwa Kami mengutusmu bukan untuk mengawasi mereka. Kewajibanmu hanya menyampaikan risalah semata-mata. Sesungguhnya bila Kami melimpahkan rahmat Kami kepada manusia, mereka gembira menerimanya, tetapi jika mereka ditimpa kesusahan, disebabkan perbuatannya sendiri, mereka mendurhaka, karena manusia itu sungguh-sungguh ingkar kepada nikmat.
 54. MENGHADAPI SEGALA KEMUNGKINAN
 55. Kepunyaan Allah kerajaan Langit dan Bumi. Diciptakan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Dikaruniakan-Nya anak perempuan saja kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan anak laki-laki saja kepada siapa yang Dia kehendaki.
 56. Atau dikaruniakanNya anak kembar, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui dan Kuasa.
 57. CARA ALLAH BERKATA KEPADA PARA NABI
 58. Dan tidaklah mungkin bagi manusia bahwa Allah akan berkata kepadanya, kecuali dengan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan perantaraan suatu utusan. Lalu diwahyukan dengan izinNya apa yang dikehendaki-Nya. Sungguh Dia Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
 59. Begitulah atas perintah Kami, dikirimkanlah suatu Utusan Wahyu kepada engkau. Sebelumnya engkau tidak mengetahui, apakah Al-Qur'an dan iman itu. Namun Kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya yang terang benderang, dengan mana kami beri petunjuk siapa-siapa yang dikehendaki di antara hamba-hamba Kami. Justru itulah engkau benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus.
 60. Yaitu jalan Allah, kepunyaan-Nya segala apa yang ada di Langit dan di Bumi. Ingatlah, bahwa segala urusan akan kembali kepada Allah.
Kesultanan Bintan
Kesultanan Bintan Darul Masyhur.

Wakala Induk Bintan
Wakala Induk Kesultanan Bintan

Herbal Sultan
Informasi dan Berita Kegiatan Amal Thibbun Nabawi
Hakekat Perekonomian Islam
Perekonomian (muamalah) dibahas secara singkat
Urgensi Pengamalan Fikih Zakat
Sebuah dokumen penting yang merujuk kepada kitab Sabilal Muhtadin karya Syaikh Muhammad Arsyad al-BanjariDaftar Surat

 1. al-Fatihah (7)
  2. al-Baqarah (286)
  3. Ali Imran (200)
  4. an-Nisa' (176)
  5. al-Mai'dah (120)
  6. al-An'am (165)
  7. al-A'raf (206)
  8. al-Anfal (75)
  9. at-Taubah (129)
 10. Yunus (109)
 11. Hud (123)
 12. Yusuf (111)
 13. ar-Ra'd (43)
 14. Ibrahim (52)
 15. al-Hijr (99)
 16. an-Nahl (128)
 17. al-Isra' (111)
 18. al-Kahfi (110)
 19. Maryam (98)
 20. Thaha (135)
 21. al-Anbiya (112)
 22. al-Hajj (78)
 23. al-Mu'minun (118)
 24. an-Nur (64)
 25. al-Furqan (77)
 26. asy-Syu'ara (227)
 27. an-Naml (59)
 28. al-Qashash (88)
 29. al-'Ankabut (69)
 30. ar-Rum (60)
 31. Luqman (34)
 32. as-Sajdah (30)
 33. al-Ahzab (73)
 34. Saba' (54)
 35. Fathir (45)
 36. Yasin (83)
 37. as-Shaffat (182)
 38. Shad (88)
 39. az-Zumar (75)
 40. al-Mu'min (85)
 41. Fushshilat (54)
 42. as-Syura (53)
 43. az-Zukhruf (89)
 44. ad-Dukhan (59)
 45. al-Jatsiyah (37)
 46. al-Ahqaf (35)
 47. Muhammad (38)
 48. al-Fath (29)
 49. al-Hujurat (18)
 50. Qaf (45)
 51. adz-Dzariyat (60)
 52. ath-Thur (49)
 53. an-Najm (62)
 54. al-Qamar (55)
 55. ar-Rahman (78)
 56. al-Waqi'ah (96)
 57. al-Hadid (29)
 58. al-Mujadilah (22)
 59. al-Hasyr (24)
 60. al-Mumtahanah (13)
 61. ash-Shaff (14)
 62. al-Jumu'ah (11)
 63. al-Munafiqqun (11)
 64. at-Taghabun (18)
 65. ath-Thalaq (12)
 66. at-Tahrim (12)
 67. al-Mulk (30)
 68. al-Qalam (52)
 69. al-Haqqah (52)
 70. al-Ma'arij (44)
 71. Nuh (28)
 72. al-Jinn (28)
 73. al-Muzzammil (20)
 74. al-Muddatstsir (56)
 75. al-Qiyamah (40)
 76. al-Insan (31)
 77. al-Mursalat (50)
 78. an-Naba' (40)
 79. an-Nazi'at (46)
 80. 'Abasa (42)
 81. at-Takwir (29)
 82. al-Infithar (19)
 83. al-Muthaffifin (36)
 84. al-Insyiqaq (25)
 85. al-Buruj (22)
 86. ath-Thariq (17)
 87. al-A'la (19)
 88. al-Ghasyiyah (26)
 89. al-Fajr (30)
 90. al-Balad (20)
 91. asy-Syams (15)
 92. al-Lail (21)
 93. ad-Dhuha (11)
 94. al-Insyirah (8)
 95. at-Tin (8)
 96. al-'Alaq (19)
 97. al-Qadr (5)
 98. al-Bayyinah (8)
 99. al-Zalzalah (8)
 100. al-'Adiyat (11)
 101. al-Qari'ah (11)
 102. at-Takatsur (8)
 103. al-Ashr (3)
 104. al-Humazah (9)
 105. al-Fil (5)
 106. Quraisy (4)
 107. al-Ma'un (7)
 108. al-Kautsar (3)
 109. al-Kafirun (6)
 110. an-Nashr (3)
 111. al-Lahab (5)
 112. al-Ikhlash (4)
 113. al-Falaq (5)
 114. an-Nas (6)