Al-Qur'an Surat ke-:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 


 Free website hosting

Bandung Driver
Wisata Bahari
Hary Produk Batam
Warung Apel
Bandung Driver Blog

Selaras dalam bentuk APK Android

SELARAS
PENYIMPANGAN ESOTERIK
MUAMALAT SYARIAH
FATWA PERBANKAN

Surat As-Sajdah (sujud)


Baca Petunjuk
Ayat ke-:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
  Surat yang ke-:32
  Banyak ayatnya: 30
  Semuanya turun di Mekah (Makkiyah) kecuali ayat 16 -20 turun di Madinah (Madaniyah)
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
 1. Alif, Laam, Miim Hanya Allah yang mengetahui maksudnya..
 2. Penurunan kitab Al-Qur'an ini tidak dapat diragukan lagi, benar-benar dari Tuhan Semesta.
 3. Namun orang-orang kafir mengatakan: "Al-Qur'an itu buatan Muhammad saja!". "Sebenarnya Al-Qur'an ini benar-benar dari Tuhanmu, agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang sejak dahulu belum mendapat peringatan, semoga mereka mendapat petunjuk.
 4. PENCIPTAAN ALAM SEMESTA
 5. Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam enam rangkaian masa, lalu Dia bertakhta di atas Singgasana Kekuasaan Lihat 10:3; 11:54.. Tiada pelindung, tiada pula pembela bagimu kecuali Dia. Apakah kamu tidak dapat menarik suatu pelajaran daripadanya?
 6. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, lalu semua urusan dunia naik kepada-Nya dalam jangka waktu yang lamanya seribu tahun menurut ukuranmu Ini hanya suatu tamsil bagaimana agungnya Tuhan. Urusan Tuhan diumpamakan turun dari atas ke bawah, sedangkan urusan makhluk kepada Tuhan diumpamakan naik dari bawah ke atas. Berjenjang naik bertangga turun. Kata "seribu tahun" menunjukkan lama (kebiasaan orang Arab), bukan menunjukkan bilangan..
 7. Itulah Dia yang Maha Mengetahui alam gaib dan alam kenyataan, Perkasa dan Maha Penyayang.
 8. PROSES KEJADIAN MANUSIA
 9. Yang menciptakan segala sesuatu dengan indahnya, dan Dia memulai penciptaan manusia dari unsur tanah.
 10. Seterusnya Dia jadikan keturunannya dari cairan yang sangat pelik Asal arti "mahin". Hal yang sangat diremehkan. Biasanya yang sering diremehkan orang itu ialah: Hal-hal yang pelik seperti air mani, sarang laba-laba dsb. Jadi air mani merupakah ma-in mahin", maksudnya: "Cairan yang sangat pelik" (untuk diuraikan, dianalisakan)..
 11. Lalu disempurnakannya kejadiannya, ditiupkannya ruh ciptaanNya kepada tubuhnya, dan diperlengkapiNya kamu dengan pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Namun sedikit sekali kamu yang bersyukur.
 12. Mereka berkata: "Kalau tulang dan daging kami telah lumat di dalam tanah, apakah kami akan dibangkitkan kembali dalam penciptaan baru?" Sebenarnya mereka itu tidak percaya akan menemui Tuhannya.
 13. Katakanlah: "Malakul Maut yang diserahi tugas mematikan kamu akan mencabut nyawamu, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan!".
 14. KEADAAN KAUM MUSYRIKIN DALAM MENGHADAPI SIKSA
 15. Dan sekiranya engkau lihat nanti pada waktu orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di muka Tuhannya seraya berkata: "Tuhan kami! Kami telah melihat dan mendengar, maka kini kembalikanlah kami ke Dunia! Kami ingin berbuat baik, karena kini kami telah yakin akan kebodohan kami dahulu.
 16. Kalau Kami kehendaki niscaya setiap orang Kami beri kesempatan untuk mendapatkan hidayahNya. Tetapi sudah lebih dahulu Aku menetapkan janjiKu: Bahwa aku akan mengisi penuh Neraka Jahanam dengan bangsa Jin dan bangsa Manusia bersama-sama. Selain yang akan masuk surga..
 17. Rasakanlah olehmu sekarang! Karena kamu telah melupakan tibanya hari pertemuan ini, Kamipun melupakan kamu pula! Rasakanlah siksa yang kekal disebabkan perbuatan yang telah kamu kerjakan itu!
 18. Adapun yang beriman dengan ayat-ayat Kami, tidak lain hanya orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka menyungkur sujud sambil mengucapkan puja dan puji kepada Tuhannya, lagi mereka tidak pernah bersikap sombong.
 19. Merenggang rusuk mereka dari pembaringan Maksudnya, bangun dari tempat tidur. untuk memuja dan memuji Tuhannya dengan penuh rasa takut dan harap, dan mereka mengeluarkan sebagian rezeki yang telah Kami anugerahkan.
 20. Tidak seorangpun yang mengetahui benar tentang "buah-mata"(1) yang tersembunyi di balik pandangan mereka, sebagai balasan apa yang sudah mereka kerjakan.
  1. Buah mata: Kesayangan; kenikmatan. Sebagaimana disebutkan dalam Hadist Qudsi: Bahwa Allah berfirman "Aku telah menyediakan untuk para hambaKu yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terkhayalkan oleh pikiran manusia!".
 21. Apakah halnya orang yang beriman itu sama seperti orang yang durhaka? Mereka tidak sama!
 22. Adapun mereka yang beriman dan berbuat baik, akan mendapat Surga sebagai tempat kediaman. Itulah pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.
 23. Adapun bagi orang-orang yang durhaka, tentulah Kancah Api Neraka tempat tinggalnya. Setiap kali mereka hendak keluar dari sana, dikembalikan lagi ke sana. Dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu pernah kamu dustakan itu!".
 24. Dan akan Kami rasakan kepada mereka siksaan sementara di Dunia sebelum siksaan utama di Akhirat, supaya mereka sadar kembali.
 25. Adakah kiranya yang lebih durhaka daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberi pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.
 26. TUGAS KENABIAN
 27. Kami telah menganugerahkan dengan sesungguhnya kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau ragu-ragu dalam menerima Al-Qur'an! Kami jadikan Taurat sebagai petunjuk bagi bangsa Israil Maksudnya, sebagaimana Musa telah diberi Taurat sebagai pimpinan bagi bangsa Israil dahulu, demikian juga engkau Kami beri Al-Qur'an sebagai pimpinan perjuangan bagi umatmu. Sebagaimana Musa menderita, engkaupun menderita pula. Oleh sebab itu hadapilah perjuangan dengan penuh kesabaran dan ketahanan..
 28. Di antara mereka bangsa Israil ada yang kami jadikan beberapa Pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami, selama kaumnya sabar Pada waktu itu mereka memang tahan dalam pembangunan umat, tetapi seterusnya mereka terus-terusan membuat kerusakan di bumi. Oleh karena itu mereka mengalami kehancuran dua kali. Lihat 17:4-8 dan mendapat kutukan dari Allah dan semua bangsa di seluruh dunia. mentaati Kami, dan selalu meyakini ayat-ayat Kami.
 29. Sesungguhnya Dialah Tuhanmu yang akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka selalu pertengkarkan.
 30. TENTANG KEMAHA ESAAN TUHAN
 31. Apakah tidak menjadi suatu petunjuk bagi mereka kepada jalan kebenaran: Berapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami musnahkan, malah tempat-tempat peristiwanya sering mereka lalui. Dalam peristiwa ini terdapat bukti kenyataan. Apakah mereka belum pernah mendengarnya?
 32. Apakah mereka tidak memperhatikan pula, bahwasanya Kami mencurahkan air hujan ke tanah yang gersang, lalu Kami tumbuhkan tanam-tanaman untuk makanan binatang ternak mereka begitu juga untuk makanan mereka sendiri. Apakah mereka tidak memperhatikan?
 33. SEKALI LAGI TENTANG HARI BERBANGKIT
 34. Mereka bertanya: "kapankah hari kemenangan, itu datangnya, jika engkau memang benar?
  Kata-kata ini sebagai ejekan dari kaum kafir, maksudnya: Hari keputusan dari Tuhan untuk mengakhiri perang lidah antara kami dan kamu, jika engkau memang benar.
 35. Katakanlah!: "Bahwa pada hari kemenangan itu tidaklah akan berguna lagi keimanan orang-orang kafir! Tidak pula mereka akan diberi tangguh!
 36. Berpalinglah dari mereka dan nantilah! Sementara merekapun menanti pula.
Kesultanan Bintan
Kesultanan Bintan Darul Masyhur.

Wakala Induk Bintan
Wakala Induk Kesultanan Bintan

Herbal Sultan
Informasi dan Berita Kegiatan Amal Thibbun Nabawi
Hakekat Perekonomian Islam
Perekonomian (muamalah) dibahas secara singkat
Urgensi Pengamalan Fikih Zakat
Sebuah dokumen penting yang merujuk kepada kitab Sabilal Muhtadin karya Syaikh Muhammad Arsyad al-BanjariDaftar Surat

 1. al-Fatihah (7)
  2. al-Baqarah (286)
  3. Ali Imran (200)
  4. an-Nisa' (176)
  5. al-Mai'dah (120)
  6. al-An'am (165)
  7. al-A'raf (206)
  8. al-Anfal (75)
  9. at-Taubah (129)
 10. Yunus (109)
 11. Hud (123)
 12. Yusuf (111)
 13. ar-Ra'd (43)
 14. Ibrahim (52)
 15. al-Hijr (99)
 16. an-Nahl (128)
 17. al-Isra' (111)
 18. al-Kahfi (110)
 19. Maryam (98)
 20. Thaha (135)
 21. al-Anbiya (112)
 22. al-Hajj (78)
 23. al-Mu'minun (118)
 24. an-Nur (64)
 25. al-Furqan (77)
 26. asy-Syu'ara (227)
 27. an-Naml (59)
 28. al-Qashash (88)
 29. al-'Ankabut (69)
 30. ar-Rum (60)
 31. Luqman (34)
 32. as-Sajdah (30)
 33. al-Ahzab (73)
 34. Saba' (54)
 35. Fathir (45)
 36. Yasin (83)
 37. as-Shaffat (182)
 38. Shad (88)
 39. az-Zumar (75)
 40. al-Mu'min (85)
 41. Fushshilat (54)
 42. as-Syura (53)
 43. az-Zukhruf (89)
 44. ad-Dukhan (59)
 45. al-Jatsiyah (37)
 46. al-Ahqaf (35)
 47. Muhammad (38)
 48. al-Fath (29)
 49. al-Hujurat (18)
 50. Qaf (45)
 51. adz-Dzariyat (60)
 52. ath-Thur (49)
 53. an-Najm (62)
 54. al-Qamar (55)
 55. ar-Rahman (78)
 56. al-Waqi'ah (96)
 57. al-Hadid (29)
 58. al-Mujadilah (22)
 59. al-Hasyr (24)
 60. al-Mumtahanah (13)
 61. ash-Shaff (14)
 62. al-Jumu'ah (11)
 63. al-Munafiqqun (11)
 64. at-Taghabun (18)
 65. ath-Thalaq (12)
 66. at-Tahrim (12)
 67. al-Mulk (30)
 68. al-Qalam (52)
 69. al-Haqqah (52)
 70. al-Ma'arij (44)
 71. Nuh (28)
 72. al-Jinn (28)
 73. al-Muzzammil (20)
 74. al-Muddatstsir (56)
 75. al-Qiyamah (40)
 76. al-Insan (31)
 77. al-Mursalat (50)
 78. an-Naba' (40)
 79. an-Nazi'at (46)
 80. 'Abasa (42)
 81. at-Takwir (29)
 82. al-Infithar (19)
 83. al-Muthaffifin (36)
 84. al-Insyiqaq (25)
 85. al-Buruj (22)
 86. ath-Thariq (17)
 87. al-A'la (19)
 88. al-Ghasyiyah (26)
 89. al-Fajr (30)
 90. al-Balad (20)
 91. asy-Syams (15)
 92. al-Lail (21)
 93. ad-Dhuha (11)
 94. al-Insyirah (8)
 95. at-Tin (8)
 96. al-'Alaq (19)
 97. al-Qadr (5)
 98. al-Bayyinah (8)
 99. al-Zalzalah (8)
 100. al-'Adiyat (11)
 101. al-Qari'ah (11)
 102. at-Takatsur (8)
 103. al-Ashr (3)
 104. al-Humazah (9)
 105. al-Fil (5)
 106. Quraisy (4)
 107. al-Ma'un (7)
 108. al-Kautsar (3)
 109. al-Kafirun (6)
 110. an-Nashr (3)
 111. al-Lahab (5)
 112. al-Ikhlash (4)
 113. al-Falaq (5)
 114. an-Nas (6)