Al-Qur'an Surat ke-:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 


 Free website hosting

Bandung Driver
Wisata Bahari
Hary Produk Batam
Warung Apel
Bandung Driver Blog

Selaras dalam bentuk APK Android

SELARAS
PENYIMPANGAN ESOTERIK
MUAMALAT SYARIAH
FATWA PERBANKAN

Surat Luqman


Baca Petunjuk
Ayat ke-:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
  Surat yang ke-:31
  Banyak ayatnya: 34
  Semuanya turun di Mekah (Makkiyah), kecuali ayat-ayat 28, 29 dan 30 di Madinah (Madaniyah)
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
  ORANG-ORANG YANG MENDAPAT PETUNJUK
 1. Alif, Laam, Miim Hanya Allah yang mengetahui maksudnya..
 2. Inilah beberapa bait dari kitab yang mengandung Hikmat.
 3. Sebagai pedoman hidup dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
 4. Yang mengerjakan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.
 5. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia.
 6. Di antara manusia, ada segolongan orang yang membeli cerita-cerita hiburan sasakala(1) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa dasar ilmu, dan sengaja untuk dijadikan bahan olok-olok atas jalan Allah itu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksa yang sangat nista.
  1. Sebagaimana halnya Nadhar bin Harits banyak membeli buku-buku dari Persia sebagai bahan cerita yang diceritakannya kepada orang-orang Quraisy untuk menandingi cerita-cerita dalam Al-Qur'an.
 7. Dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan sombongnya, pura-pura tuli seperti ada sumbat di telinganya. Sebaiknya beritahukanlah dia dengan siksa yang sangat pedih!
 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapat Surga Bahagia yang penuh nikmat.
 9. Mereka kekal di dalamnya. "Itulah janji Allah yang benar-benar pasti. Dia Maha Perkasa dan Bijaksana.
 10. PENCIPTAAN ALAM SEMESTA SEBAGAI BUKTI KETUHANAN ALLAH YANG MAHA ESA
 11. Dia menciptakan langit tanpa penopang sebagaimana engkau lihat. Diapun memancangkan gunung-gunung sebagai pengaman dan penyeimbang di permukaan bumi ini, agar kamu tidak mengalami bahaya, lalu dikembangbiakkan-Nya bermacam-macam jenis makhluk bergerak dan diturunkanNya hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan di muka bumi ini segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
 12. Inilah ciptaan Tuhan. Coba perlihatkan kepadaku, apa yang telah diciptakan oleh mereka yang menjadi pujaanmu di samping Allah itu. Sebenarnya orang yang durhaka itu berada dalam kesesatan yang nyata.
 13. ILMU DAN FALSAFAH HIDUP PENGANTAR JALAN KEPADA KE MAHA ESAAN TUHAN
 14. Kami telah mengaruniakan hikmat kebijaksanaan kepada Luqman: "Bersyukurlah kepada Allah! Sebab barangsiapa yang bersyukur, berarti ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Terpuji".
 15. WEJANGAN LUQMAN KEPADA ANAKNYA
 16. Berkatalah Luqman dalam wejangannya kepada anaknya: "Hai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah! Sebab mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang besar".
 17. Dan Kami telah mengamanatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah semakin bertambah lemah juga Maksudnya, derita payah waktu mengandung bukan semakin berkurang, malah sebaliknya semakin bertambah, sebab beban kandungan semakin lama semakin membesar dan memberat., sampai masa penyapihan bayinya dalam umur dua tahun. Karena itu, bersyukurlah kepada-Ku dan taat kepada kedua orang tuamu, karena kepadakulah tempat kembalimu.
 18. Jika mereka keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan yang lain, sedang kamu tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang itu, maka janganlah kamu turuti mereka itu. Namun pergaulilah mereka dengan sebaik-baiknya selama hidup di dunia ini. Ikutilah jalan orang-orang yang suka kembali tobat kepada-Ku. Kemudian kepada-Kulah kamu sekalian kembali pulang, dan akan aku beritahukan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan.
 19. Seterusnya Luqman berpesan: "Hai anakku! Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan baik maupun buruk sekalipun sebesar biji sawi yang tersembunyi dalam batu karang, atau di manapun juga baik di langit maupun di bumi ini, kelak akan ditampilkan juga oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Mengetahui Maha Halus, artinya ilmu-Nya dapat menembus segala yang tersembunyi. Maha Mengetahui lahir dan batin..
 20. Anakku! Kerjakanlah shalat, anjurkanlah perbuatan yang baik, cegahlah perbuatan keji dan bersabarlah terhadap kemalangan yang menimpamu. Sesungguhnya semua itu termasuk hal-hal yang menjadi intisari hidup(1) yang diwajibkan Tuhan.
  1. Intisari: bagian yang terutama dalam sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan atau yang mesti terjadi.
 21. Dan janganlah engkau membuang muka penuh kesombongan terhadap orang lain dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sebab Allah tidak senang terhadap semua orang yang sombong, lagi angkuh.
 22. Selanjutnya, berlaku sederhanalah dalam perjalananmu, dan lunakkanlah suaramu! Sesungguhnya suara yang paling buruk ialah suara keledai.
 23. DUNIA MEMBUTUHKAN MASA YANG LAMA UNTUK MEMBUANG TRADISI BERPIKIR YANG SUDAH USANG
 24. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah telah menaklukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk kepentinganmu dan Dia sempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin? Dan di antara manusia ada yang membantah tentang ke-Esaan Allah tanpa dasar ilmu, tanpa petunjuk, tanpa dasar dari Kitab yang menerangkan sahnya apa yang mereka bantah itu.
 25. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah!" Mereka menjawab: "Tidak! Kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari para nenek moyang kami! Apakah mereka akan mengikuti juga sekalipun para nenek moyang mereka itu dibawa terlibat oleh setan ke dalam siksa api neraka? Kesimpulan ayat 21 ini, ialah: "Apakah mereka tidak mempunyai pandangan pikiran sendiri, dengan mana dia dapat mengetahui yang benar dan yang salah? Seseorang harus mencari kebenaran bukan kebenaran mencari seseorang..
 26. Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia berbuat baik, maka orang itu telah berpegang pada suatu Tambatan Cita yang sangat kokoh Urwah: Tambatan. Asal katanya ialah, bahwa barangsiapa yang berkehendak mendaki sebuah puncak gunung tertinggi, harus berpegang pada suatu tambatan (tambang) yang sangat kokoh, kalau tidak, terjatuh ke dalam jurang.. Kepada Allah-lah kesudahan segala perkara.
 27. Dan terhadap mereka yang kafir, janganlah engkau bersedih hati karena kekafirannya itu. Kepada Kamilah mereka itu kembali dan akan Kami beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui segala isi hati.
 28. Kami biarkan mereka menikmati kesenangan sebentar, kemudian Kami paksa mereka menjalani siksa yang berat.
 29. BERLIMPAH-LIMPAHNYA NIKMAT ALLAH
 30. Jika engkau tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab, Allah!" Ucapkanlah: Alhamdulillah Segala puji kepunyaan Allah.. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 31. Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Terpuji.
 32. Seandainya semua pohon-pohonan di bumi dijadikan pena dan lautan menjadi tintanya, sesudah kering ditambah lagi dengan tujuh lautan, semuanya akan kering, namun tak akan habis-habisnya Kalam Allah dituliskan Kalam Allah di sini maksudnya: Kodrat dan KaruniaNya. Lihat ayat 31 berikut.. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
 33. Mencipta dan membangkitkan kamu itu sama mudahnya sebagai mencipta dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.
 34. Apakah engkau tidak tahu, bahwa Allah memadukan malam kepada siang dan memadukan siang kepada malam Maksudnya, memanjangkan masa siang di musim panas mengimbangi masa pendeknya di musim dingin, dan sebaliknya., dan mengatur peredaran matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada rentetan masa yang tertentu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan.
 35. Allah menjelaskan itu, karena sesungguhnya Allah-lah yang berhak untuk diibadati, sedangkan yang mereka seru selain Dia, adalah batil. Sesungguhnya Dia-lah Allah yang Maha Tinggi dan Besar.
 36. Apakah engkau tidak perhatikan, bahwa kapal itu dapat berlayar di lautan karena Karunia Allah jua Karunia Allah di sini, ialah KodratNya yang menundukkan lautan dan angin, supaya kapal-kapal layar dapat berlayar di lautan. Lihat 45:12. untuk diperlihatkanNya kepadamu di antara tanda-tanda kekuasaanNya. Dalam hal ini terdapat bukti-bukti kenyataan bagi semua orang yang sabar dan bersyukur.
 37. Apabila mereka dilamun ombak yang menggunung, mereka berdoa kepada Allah dengan setulus hati berkhidmat kepadaNya. Tetapi setelah Tuhan menyelamatkannya sampai ke darat, di antaranya ada yang bersikap sederhana saja Bersikap sederhana dalam perkataan dan perbuatan, tidak sombong, tidak pula berendah diri., dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami hanyalah orang-orang yang tidak setia dan ingkar juga.
 38. Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan datangnya suatu masa di mana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya sedikitpun juga. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia ini, dan jangan pula kamu terperdaya oleh setan terhadap mentaati Allah!
 39. Sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai pengetahuan tentang terjadinya Hari Kiamat, yang menurunkan hujan, yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tiada seorangpun yang mengetahui apa yang akan dia usahakan besok. Dan tidak seorangpun yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Mengetahui.
Kesultanan Bintan
Kesultanan Bintan Darul Masyhur.

Wakala Induk Bintan
Wakala Induk Kesultanan Bintan

Herbal Sultan
Informasi dan Berita Kegiatan Amal Thibbun Nabawi
Hakekat Perekonomian Islam
Perekonomian (muamalah) dibahas secara singkat
Urgensi Pengamalan Fikih Zakat
Sebuah dokumen penting yang merujuk kepada kitab Sabilal Muhtadin karya Syaikh Muhammad Arsyad al-BanjariDaftar Surat

 1. al-Fatihah (7)
  2. al-Baqarah (286)
  3. Ali Imran (200)
  4. an-Nisa' (176)
  5. al-Mai'dah (120)
  6. al-An'am (165)
  7. al-A'raf (206)
  8. al-Anfal (75)
  9. at-Taubah (129)
 10. Yunus (109)
 11. Hud (123)
 12. Yusuf (111)
 13. ar-Ra'd (43)
 14. Ibrahim (52)
 15. al-Hijr (99)
 16. an-Nahl (128)
 17. al-Isra' (111)
 18. al-Kahfi (110)
 19. Maryam (98)
 20. Thaha (135)
 21. al-Anbiya (112)
 22. al-Hajj (78)
 23. al-Mu'minun (118)
 24. an-Nur (64)
 25. al-Furqan (77)
 26. asy-Syu'ara (227)
 27. an-Naml (59)
 28. al-Qashash (88)
 29. al-'Ankabut (69)
 30. ar-Rum (60)
 31. Luqman (34)
 32. as-Sajdah (30)
 33. al-Ahzab (73)
 34. Saba' (54)
 35. Fathir (45)
 36. Yasin (83)
 37. as-Shaffat (182)
 38. Shad (88)
 39. az-Zumar (75)
 40. al-Mu'min (85)
 41. Fushshilat (54)
 42. as-Syura (53)
 43. az-Zukhruf (89)
 44. ad-Dukhan (59)
 45. al-Jatsiyah (37)
 46. al-Ahqaf (35)
 47. Muhammad (38)
 48. al-Fath (29)
 49. al-Hujurat (18)
 50. Qaf (45)
 51. adz-Dzariyat (60)
 52. ath-Thur (49)
 53. an-Najm (62)
 54. al-Qamar (55)
 55. ar-Rahman (78)
 56. al-Waqi'ah (96)
 57. al-Hadid (29)
 58. al-Mujadilah (22)
 59. al-Hasyr (24)
 60. al-Mumtahanah (13)
 61. ash-Shaff (14)
 62. al-Jumu'ah (11)
 63. al-Munafiqqun (11)
 64. at-Taghabun (18)
 65. ath-Thalaq (12)
 66. at-Tahrim (12)
 67. al-Mulk (30)
 68. al-Qalam (52)
 69. al-Haqqah (52)
 70. al-Ma'arij (44)
 71. Nuh (28)
 72. al-Jinn (28)
 73. al-Muzzammil (20)
 74. al-Muddatstsir (56)
 75. al-Qiyamah (40)
 76. al-Insan (31)
 77. al-Mursalat (50)
 78. an-Naba' (40)
 79. an-Nazi'at (46)
 80. 'Abasa (42)
 81. at-Takwir (29)
 82. al-Infithar (19)
 83. al-Muthaffifin (36)
 84. al-Insyiqaq (25)
 85. al-Buruj (22)
 86. ath-Thariq (17)
 87. al-A'la (19)
 88. al-Ghasyiyah (26)
 89. al-Fajr (30)
 90. al-Balad (20)
 91. asy-Syams (15)
 92. al-Lail (21)
 93. ad-Dhuha (11)
 94. al-Insyirah (8)
 95. at-Tin (8)
 96. al-'Alaq (19)
 97. al-Qadr (5)
 98. al-Bayyinah (8)
 99. al-Zalzalah (8)
 100. al-'Adiyat (11)
 101. al-Qari'ah (11)
 102. at-Takatsur (8)
 103. al-Ashr (3)
 104. al-Humazah (9)
 105. al-Fil (5)
 106. Quraisy (4)
 107. al-Ma'un (7)
 108. al-Kautsar (3)
 109. al-Kafirun (6)
 110. an-Nashr (3)
 111. al-Lahab (5)
 112. al-Ikhlash (4)
 113. al-Falaq (5)
 114. an-Nas (6)